Fishing game首页|Fishing game概况|党建思政|学科专业|本科教学|研究生教育|学生工作|科研实验|校友之家|工大主页
站内搜索:
当前位置: Fishing game首页>>学生工作>>通知公告>>正文
全区高校就业工作现场会工大汇报交流会参会学生名单
2012-10-29 17:11   机械Fishing game 院学工办

全区高校就业工作现场会工大汇报交流会参会学生名单

序号

班级

姓名

性别

民族

预备时间

所在支部

联系方式

1

机制09-2

段鹏飞

2009.6.22

机械专业低年级党支部

15248027689

2

机制09-1

董宇飞

2009.7.1

机械专业低年级党支部

15248133497

3

机电09-2

王凯

2009.5.22

机械专业低年级党支部

15248035675

4

机电09-3

许美珍

2009.4.10

机械专业低年级党支部

15147175771

5

机电09-1

杨昆

2010-12-16

机械专业低年级党支部

13634710083

6

机电09-1

贾利

2010-12-16

机械专业低年级党支部

15184783477

7

机制09-3

杨帆

2010-12-16

机械专业低年级党支部

15034971335

8

机制09-3

邸龙

2010-12-16

机械专业低年级党支部

15034975575

9

机制09-3

张萌

2010-12-16

机械专业低年级党支部

15034970841

10

测控09-1

毛散敦

2008.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15034994808

11

测控09-1

韩为超

22

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

13848713650

12

测控09-1

李丽

22

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15248032545

13

测控09-1

杨敬荣

22

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15034986580

14

测控09-2

万国淼

22

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15848160360

15

测控09-2

李思畅

21

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15147175198

16

测控09-3

焦文贵

21

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15947650560

17

测控09-3

崔金木

20

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15848146890

18

测控09-3

白茹

22

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15147156579

19

工业09-1

白凤艳

21

2012.1.5

工业、工设、测控低年级学生党支部

15147177060

20

工业09-1

王井杰

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15248032499

21

工业09-1

朱正川

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15248035370

22

工业09-2

张玉静

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15147177874

23

工业09-2

李正红

20

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15849387126

24

工业09-2

李娜

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15124737074

25

工设09

苏桐

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

13739980913

26

工设09

杜梦强

20

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15904811998

27

工业09-2

徐振宇

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15184738253

28

工业09-1

贾岩琪

22

2012.1.4

工业、工设、测控低年级学生党支部

15848168819

29

机电09-2

赵双会

23

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15248039332

30

机电09-2

班文艳

24

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15248048327

31

机电09-2

李朝瑞

22

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15184769727

32

机制09-3

王晓眉

21

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15248031501

33

机制09-3

王君

22

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15147175526

34

机制09-3

曹磊

22

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15024935195

35

机制09-4

王鹏

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15147157241

36

机制09-4

张浩

21

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15147173650

37

机制09-4

郝敏

23

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15148022952

38

机制09-1

杨志远

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15124735146

39

机制09-1

吕彩霞

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15147173152

40

机制09-1

张宏辉

21

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15147176960

41

机制09-2

王海坤

23

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15248032186

42

机制09-2

杨斌

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15124703346

43

机制09-5

白春江

22

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15147173349

44

机制09-5

银福

22

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15147104791

45

机制09-5

李石斌

24

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15034994394

46

机电09-1

习强

23

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15248048964

47

机电09-1

陈东杰

22

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15184742190

48

机电09-1

李红卫

22

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15147173834

49

机电09-3

李炎

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15124795753

50

机电09-3

陈文岩

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15947310795

51

机电09-3

徐小龙

22

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15848167548

52

机电09-4

马书泽

23

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15774713889

53

机电09-4

邓重威

23

2012.1.5

机械专业低年级党支部

15848167330

54

机电09-4

康翔云

21

2012.1.4

机械专业低年级党支部

15147176917

55

机制09-1

郭晓栋

2012.7.5

机械专业低年级党支部

15248031275

56

机制09-1

宋志翔

2012.7.5

机械专业低年级党支部

15849181246

57

机制09-1

张旭

2012.7.5

机械专业低年级党支部

15047997998

58

机制09-2

曹阳

2012.7.5

机械专业低年级党支部

15248032307

59

机制09-2

弓晓晓

2012.7.5

机械专业低年级党支部

15124794513

60

机制09-3

鞠彦军

2012.7.5

机械专业低年级党支部

15248031516

关闭窗口

Fishing game website网站  版权所有