Fishing game首页|Fishing game概况|党建思政|学科专业|本科教学|研究生教育|学生工作|科研实验|校友之家|工大主页
站内搜索:
当前位置: Fishing game首页>>学生工作>>通知公告>>正文
转发:财务处关于核对生源地贷款到帐名单的通知
2010-11-17 15:29   机械Fishing game 院学工办

截至11月16日,财务处已收到学生生源地贷款1040笔(名单附后)。此批贷款发放,我处拟采用以下方式:凡是欠费学生,所到帐的贷款全部优先抵费(学费和住宿费、含往年欠费);抵费的收据将直接发放至Fishing game的教务管理部门,学生本人到所属Fishing game的教务管理部门办理注册和领取手续;抵费后的余款和不欠费学生的贷款全部转入学生所持Fishing game发放的个人建行卡中。

为保证此项工作顺利进行,特通知如下:

一、名单中贷款金额为汇到Fishing game的金额,凡到账金额小于学生实际贷款金额的差额,贷款银行已转入学生个人的支付宝中,学生自行提取。如有疑问,请咨询学工处助学贷款中心。

二、名单中末落实到学生个人的贷款信息,是由于汇款单信息不详所至,请学生本人持身份证于11月22日下午5点前到行政楼110室核对信息。

三、名单中研究生的贷款请本人持身份证于11月22日前到行政楼110室办理。

四、名单中末办理建行卡的同学请持身份证到建行哲里木路储蓄所(工大十字路口北)办理,务必于11月22日下午5点前到行政楼108室登记建行卡号;金川校区的学生请到金川建行办理,务必于11月22日下午5点前到金川主楼13楼财务处登记建行卡号。

五、贷款不足以抵费的同学,请尽快将所欠余款存入Fishing game发放的建行卡中,财务处择日统一代扣,不再收取现金。

请办理生源地贷款的学生认真核对名单中的相关信息。如有疑问,请本人持身份证于11月22日下午5点前到行政楼110室咨询;

我处将于11月23日对贷款进行统一处理,贷款发到建行卡的时间另行通知。

特此说明

计划财务处

2010年11月16日

生源地贷款到帐、交费、发放明细表

学号

姓名

Fishing game

班级

来款金额

抵费金额

发放金额

备注

200910107006

呼利花

机械Fishing game

测控09-2

4400.00

4000.00

400.00

交费收据整理中余款择日转卡

200910107030

贺苏晨

机械Fishing game

测控09-2

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200910107047

樊海乐

机械Fishing game

测控09-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200930107027

贺鹏

机械Fishing game

测控09-3

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

201020107030

李延斌

机械Fishing game

测控10-1

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201010107007

赵俊妍

机械Fishing game

测控10-2

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

201010107024

张文龙

机械Fishing game

测控10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201010107025

王丽凤

机械Fishing game

测控10-2

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200920110018

郭明露

机械Fishing game

工设09

4400.00

4000.00

400.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920110029

王燕

机械Fishing game

工设09

4400.00

4000.00

400.00

交费收据整理中余款择日转卡

201020110003

王超

机械Fishing game

工设10

4400.00

4400.00

无欠费余款择日转卡

201020110019

李鑫

机械Fishing game

工设10

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200920106033

王赛俊

机械Fishing game

工业09-1

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920106001

陈超

机械Fishing game

工业09-2

4400.00

4400.00

无欠费余款择日转卡

200920106019

郭秦峰

机械Fishing game

工业09-2

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920106069

宫伟超

机械Fishing game

工业09-2

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

201020106003

闫伟江

机械Fishing game

工业10-1

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

201020106071

宫玖龙

机械Fishing game

工业10-1

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

201020106021

孙慧敏

机械Fishing game

工业10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201020106037

杨聪明

机械Fishing game

工业10-2

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200830111022

付宁

机械Fishing game

工业工程(中外合作办学)1

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

200830111039

刘大伟

机械Fishing game

工业工程(中外合作办学)1

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

200620901001

阿拉木苏

机械Fishing game

工业工程07-01

3700.00

3700.00

交费收据整理中无节余款

200820106009

陈娟

机械Fishing game

工业工程1

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200620901352

乌力吉布仁

机械Fishing game

工业设计07

5000.00

5000.00

交费收据整理中无节余款

200910101002

郭晓栋

机械Fishing game

机09-1

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200910101021

宋振国

机械Fishing game

机09-1

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200910101079

张宏辉

机械Fishing game

机09-1

4200.00

4200.00

无欠费余款择日转卡

200910101085

刘峻岭

机械Fishing game

机09-1

4500.00

4200.00

300.00

交费收据整理中余款择日转卡

200910101088

王丹丹

机械Fishing game

机09-1

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200910101018

弓晓晓

机械Fishing game

机09-2

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200910101072

李时荣

机械Fishing game

机09-2

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200910101082

杨斌

机械Fishing game

机09-2

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200910101078

张金福

机械Fishing game

机09-3

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200930101010

杨忠楠

机械Fishing game

机09-4

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

200980191020

白玉龙

机械Fishing game

机09-5

3500.00

3500.00

交费收据整理中无节余款

200980191021

永生

机械Fishing game

机09-5

3500.00

3500.00

交费收据整理中无节余款

200980191023

阿如汗

机械Fishing game

机09-5

3300.00

3300.00

交费收据整理中无节余款

201010101005

杨虎城

机械Fishing game

机10-1

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201010101018

赵圆

机械Fishing game

机10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201010101024

贺文博

机械Fishing game

机10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201030101026

康华

机械Fishing game

机10-3

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

201030101038

张泰愚

机械Fishing game

机10-3

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

201030101062

田博源

机械Fishing game

机10-3

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

201030101002

贾彬

机械Fishing game

机10-4

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

201030101054

贾成波

机械Fishing game

机10-4

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201030101056

周晓龙

机械Fishing game

机10-4

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

201030101065

樊凤龙

机械Fishing game

机10-4

6000.00

6000.00

无欠费余款择日转卡

201080191032

格日乐其木格

机械Fishing game

机10-5

3500.00

3500.00

交费收据整理中无节余款

200920102011

刘建华

机械Fishing game

机电09-1

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102094

康凯

机械Fishing game

机电09-1

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102106

秦慧强

机械Fishing game

机电09-1

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102109

樊宇鹏

机械Fishing game

机电09-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200920102065

崔云飞

机械Fishing game

机电09-3

4400.00

4400.00

交费收据整理中无节余款

200920102136

吴伟刚

机械Fishing game

机电09-3

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102017

华锋

机械Fishing game

机电09-4

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102043

刘婷

机械Fishing game

机电09-4

4400.00

4000.00

400.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102077

高磊

机械Fishing game

机电09-4

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

200920102104

李华

机械Fishing game

机电09-4

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200920106070

马书泽

机械Fishing game

机电09-4

4400.00

4200.00

200.00

交费收据整理中余款择日转卡

201020102046

智文青

机械Fishing game

机电10-1

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

201020102072

樊博

机械Fishing game

机电10-1

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201080191004

王淑彪

机械Fishing game

机电10-1

3300.00

3300.00

交费收据整理中无节余款

201020102021

王亭

机械Fishing game

机电10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201020102067

冯志国

机械Fishing game

机电10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201020102073

李健

机械Fishing game

机电10-2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201020102093

郭海新

机械Fishing game

机电10-2

4000.00

4000.00

无欠费余款择日转卡

201020102022

范鹏宇

机械Fishing game

机电10-3

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201020102038

郭志慧

机械Fishing game

机电10-3

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

201020102062

田永廷

机械Fishing game

机电10-3

4000.00

4000.00

无欠费余款择日转卡

201020102005

张玉林

机械Fishing game

机电10-4

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200720102037

翟亚宁

机械Fishing game

机械电子工程07-02

4500.00

4500.00

交费收据整理中无节余款

200720102092

荆明

机械Fishing game

机械电子工程07-04

4500.00

4500.00

交费收据整理中无节余款

200820102011

卢伟

机械Fishing game

机械电子工程2

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200820102072

李飞扬

机械Fishing game

机械电子工程2

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200620901153

查苏娜

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化07-03

6000.00

6000.00

交费收据整理中无节余款

200810101048

孙斌

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化2

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200810101057

何娜

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化3

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200810101045

兰博

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化4

4200.00

4200.00

交费收据整理中无节余款

200810101051

高文杰

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化4

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200880191012

海花

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化5

5000.00

5000.00

交费收据整理中无节余款

200880191022

道力格艳

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化5

5300.00

3300.00

2000.00

交费收据整理中余款择日转卡

200880191031

哈斯乌拉

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化5

3500.00

3500.00

交费收据整理中无节余款

200880191037

包秀兰

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化5

4000.00

4000.00

交费收据整理中无节余款

200880191038

赛吉拉图

机械Fishing game

机械设计制造及其自动化5

3500.00

3500.00

交费收据整理中无节余款

生源地贷款未落实名单:

汇款人名称

汇款银行

汇款日期

收款人名称

金额

备注

张清玉

克什克腾旗农村信用合作联社

2010-8-26

张新龙

6000.00

请本人持有效证件尽快到财务处110室办理

石祥磊

内蒙古牙克石市农村信用合作联社

2010-8-27

6000.00

请本人持有效证件尽快到财务处110室办理

孙淑华

内蒙古牙克石市农村信用合作联社

2010-8-16

李美艳

6000.00

请本人持有效证件尽快到财务处110室办理

包斯日古楞

科尔沁左翼中旗农村信用合作联社

2009-12-21

500.00

请本人持有效证件尽快到财务处110室办理

白吉木斯

通辽市奈曼旗农村信用合作联社

2009-12-18

白吉木斯

3989.50

请本人持有效证件尽快到财务处110室办理

关闭窗口

Fishing game website网站  版权所有